Video: Dấu ấn của nữ Chủ tịch Quốc Hội đầu tiên

31/03/2016 10:33

Quốc hội tiếp tục quy trình bầu tân Chủ tịch Quốc hội. Điều hành phiên họp là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

video: dấu ấn của nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên
 Tạp chí Forbes bầu chọn bà Nguyễn Thị Kim Ngân là phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia với tỷ lệ 96,15% ý kiến tán thành trên tổng số 475 đại biểu tham gia biểu quyết.

Như vậy, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam và cũng là lãnh đạo nữ đầu tiên trong những chức danh chủ chốt, đứng đầu Đảng, Nhà nước.

Hoàng Nam