Video dạy cách thoát hiểm khi có cháy

02/11/2016 11:55

Video hướng dẫn một số cách thoát hiểm khi có cháy sẽ rất hữu dụng trong thực tế.

Video dạy cách thoát hiểm khi có cháy 1

Một số kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn có thể giúp người bị nạn bảo toàn tính mạng.

Hỏa hoạn là điều không mong muốn và có thể cướp đi sinh mạng của rất nhiều người .

Tuy nhiên, nếu có thể nắm bắt một số kỹ năng cơ bản về thoát hiểm khi có cháy, người gặp nạn có thể thoát ra ngoài một cách an toàn.

Dưới đây là video dạy kỹ năng thoát hiểm khi có đám cháy ở nước ngoài:

Video dạy kỹ năng thoát hiểm ở Hàn Quốc:

 Video dạy kỹ năng thoát hiểm khi có cháy do CNN thực hiện:

 Video thoát hiểm khi có đám cháy bằng hệ thống túi thoát hiểm:

Hán Hiển