Video: Dùng AK-47 bắn gãy điếu thuốc trên miệng đồng đội

11/04/2016 14:23

Một xạ thủ người Pakistan đã dùng khẩu AK-47 bắn gãy điếu thuốc trên miệng đồng đội.

video: dùng ak-47 bắn gãy điếu thuốc trên miệng đồng đội
Một xạ thủ người Pakistan cầm khẩu AK-47 bắn gãy điếu thuốc trên miệng người đồng đội.

Đoạn video trên Daily Mail cho thấy cảnh hai tay súng người Pakistan đang "bày trò" với khẩu súng trường AK-47. Theo đó, một người ngậm điếu thuốc và người còn lại ngắm bắn điếu thuốc trên miệng người kia.

Người xem hồi hộp khi xem anh chàng thiện xạ bắn gãy được điếu thuốc trên miệng đồng đội, thậm chí cả quả táo trên đầu người này cũng "tan tác".

H. Nam (Tổng hợp)