Video: Đừng "tự sát" bằng điện thoại

18/12/2018 12:08

Sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông được ví như hành vi "tự sát"... Nhiều nguy cơ tai nạn chực chờ.

Xem chi tiết tại video dưới đây:

Hoàng Nam