Video: Đường sắt siết chặt biện pháp phòng dịch đối với khách đi tàu

22:34, 04/02/2021

Trước việc dịch Covid-19 có mức độ lây lan nhanh, lãnh đạo đơn vị đường sắt, nhà ga đã dùng nhiều biện pháp để phòng dịch.

Nguyễn Hoàn - Diễm Ly