Video: Hạ tầng giao thông TP.HCM đang từng bước hiện đại

18:13, 30/04/2021

Hệ thống hạ tầng giao thông TP.HCM đã có những thay đổi đáng kể sau 46 năm thống nhất đất nước.

Hệ thống hạ tầng giao thông TP.HCM sau 46 năm thống nhất đã có những bước phát triển. Thành phố vẫn đang tiếp tục đầu tư nhiều công trình giao thông lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đô thị.

Phan Tư