Video: Hai điểm nghẽn "cản" tiến độ cao tốc Bắc - Nam qua Hậu Giang

13:09, 31/03/2023

Vướng mắc về GPMB và thiếu vật liệu là 2 điểm nghẽn lớn cản trở tiến độ, gây khó khăn đối với các nhà thầu thi công.

Lê An - Nguyễn Hoàn