Video: Hình ảnh ấn tượng các gian trưng bày tại Hội báo toàn quốc 2023

06:00, 19/03/2023

Các cơ quan báo chí tham gia Hội báo toàn quốc 2023 đã đầu tư kỹ lưỡng trong việc thiết kế gian hàng, tạo bản sắc riêng, ấn tượng.

Phương Linh - Nguyễn Hoàn - Vân Anh