Video: Hình ảnh tuyệt đẹp Tổng thống Trump đến Việt Nam dự thượng đỉnh

22:52, 26/02/2019

Những hình ảnh đẹp khởi đầu cho một quá trình đàm phán hoà bình nhiều triển vọng của thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Quốc Việt - An Bình