Video: Lan toả giải báo chí viết về ngành Giao thông vận tải năm 2022

11:16, 25/08/2022

Giải Báo chí viết về ngành GTVT được phát động từ năm 2019, với mong muốn phát hiện và tôn vinh những đột phá mới trong ngành GTVT.

Linh Đoàn - Nguyễn Hoàn