Video: Lời cảnh tỉnh cho những phút lơ là của phụ huynh

14:17, 02/09/2020

Những phút lơ là không đáng có của các bậc phụ huynh có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc cho trẻ nhỏ.

Diễm Ly - Nguyễn Hoàn