Video: Nga phô diễn sức mạnh nhân Ngày pháo binh - tên lửa

19/11/2017 20:57

Ngày 19/11 hàng năm được lấy làm ngày truyền thống của các lực lượng Pháo binh và Tên lửa.

video: nga phô diễn sức mạnh nhân ngày pháo binh - tên lửa

Lực lượng pháo binh Nga

Ngày 19/11/2017, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video đánh dấu kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng Pháo binh và Tên lửa của quân đội nước này.

Ngày 19/11/1942 là thời điểm quân đội Liên Xô tổ chức một trận chiến đấu phòng thủ chiến lược tại Stalingrad có tên là "trận Uranus".

Chính vì trận Uranus trong Chiến tranh vệ quốc lấy lực lượng pháo binh làm vũ khí chủ đạo nên ngày 19/11 được quân đội Liên Xô, nay là Nga lấy làm ngày truyền thống của các lực lượng Pháo binh và Tên lửa.

Công Hoan