Video: Ngày đầu kiểm định viên quân đội hỗ trợ đăng kiểm tại Hà Nội

19:41, 20/03/2023

Ngày 20/3, các kiểm định viên quân đội chính thức tham gia công tác kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội.

Yến Chi - Nguyễn Hoàn