Video: Người dân phấn khởi trong lễ thông cầu do Báo Giao thông tài trợ

14:52, 17/04/2021

Báo Giao thông phối hợp với UBND huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ khánh thành cầu Đại Sư do quỹ chung tay vì ATGT tài trợ.

Nhóm PV