Video: Nhiều công trình giao thông lớn, tạo diện mạo mới cho đất nước

22:37, 24/12/2020

Bộ GTVT triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra... đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy phát triển KT - XH.

Diễm Ly - Hoàng Vụ