Video: Nhộn nhịp thi công xuyên lễ hai tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông

18:48, 02/09/2022

Trên công trường các tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết vẫn nhộn nhịp tiếng máy móc thi công mặc dù đang kỳ nghỉ lễ.

Vĩnh Phú - Nguyễn Hoàn