Video: Những hình ảnh sốc về "biển người" cúng giải hạn tại chùa Phúc Khánh

16:01, 19/02/2019

Nộp tiền làm lễ dâng sao, giải hạn cầu an tại chùa Phúc Khánh, biển người sẵn sàng vái vọng từ ngoài đường giữa tiếng xe cộ đi rầm rập (!?).

Việt Hoàng - Văn Huế