Video: Những ước vọng nhỏ nhoi của cánh tài xế trong năm mới Tân Sửu

06:00, 12/02/2021

Năm mới Tân Sửu, cánh tài xế chỉ có những ước vọng rất nhỏ nhoi, mong Covid-19 được khống chế nhanh, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống...

Nhóm phóng viên