Video: Nỗ lực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà thầu giao thông vượt "bão giá"

15:47, 12/08/2022

Vật liệu xây dựng liên tiếp tăng phi mã tại các dự án giao thông trọng điểm, Chính phủ, các Bộ, ngành đã vào cuộc quyết liệt tháo gỡ khó khăn.

Nam Khánh - Nguyễn Hoàn - Linh Đoàn