Video: Nữ đạo chích táo tợn vào cửa hàng trộm ví, lấy điện thoại

30/07/2016 06:14

Sau khi trộm trót lọt chiếc ví nữ đạo chích thấy chủ cửa hàng sơ hở, đã quay lại lấy nốt chiếc điên thoại.

video: nữ đạo chích táo tợn vào cửa hàng trộm ví, lấy điện thoại

Nữ quái lấy ví rồi quay lại lấy nốt điện thoại.

Đoạn video đăng tải ghi lại cảnh nữ đạo chích táo tợn, vào của hàng giả làm khách mua hàng, thấy chủ cửa hàng không để ý đã lấy trót lọt chiếc ví. Không dừng lại ở đó, nữ đạo chích nhanh như cắt quay lại lấy nốt chiếc điện thoại để trên bàn, rồi mới cao chạy xa bay.   

                                             (Theo người đưa tin)

Văn tuyển (Tổng hợp)