Video: Ông Trần Đại Quang trả lời về phòng chống tội phạm

03/04/2016 07:35

Với đa số đại biểu bỏ phiếu thuận, ông Trần Đại Quang chính thức trúng cử chức danh Chủ tịch nước.

video: Ông trần Đại quang trả lời về phòng chống tội phạm

Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Sáng 2/4, Quốc hội tiếp tục quy trình bầu tân Chủ tịch nước. Với đa số ĐB bỏ phiếu tán thành, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chính thức được bầu vào chức danh Chủ tịch nước thay người tiền nhiệm là ông Trương Tấn Sang.

Sự nghiệp của ông Trần Đại Quang gắn liền với thời kỳ làm Bộ trưởng Bộ Công an. Các chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống tội phạm của ông được người dân hưởng ứng.

Trong chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" của VTV, ông Trần Đại Quang đã thông tin rõ cho người dân về tình trạng tội phạm tuổi vị thành niên, chống người thi hành công vụ, các vụ án kinh tế, tham nhũng và những biện pháp của ngành công an về xử lý, ngăn chặn tình trạng mãi lộ.

 Video ông Trần Đại Quang trả lời về công tác phòng chống tội phạm. (Nguồn VTV)

Di Linh (Tổng hợp)