Video: Rực rỡ pháo hoa đón năm mới 2018 trên khắp Australia

01/01/2018 09:00

Rực rỡ các pháo hoa đón năm mới 2018 trên khắp lãnh thổ Australia

video: rực rỡ pháo hoa đón năm mới 2018 trên khắp australia

Pháo hoa ở Sydney, Australia

Các màn pháo hoa rực rỡ được bắn lên từ Sydney đến Adelaide và nhiều thành phố khác trên toàn lãnh thổ Australia nhân dịp thời khắc Giao thừa, chào đón năm mới 2018.

Công Hoan