Video: Sóng xung kích cực lớn sinh ra từ các vụ nổ

17:27, 07/06/2020

Một số vụ nổ từ thông thường đến hạt nhân sản sinh ra những làn sóng xung kích mạnh và vô cùng nguy hiểm.

Video: Sóng xung kích cực lớn sinh ra từ các vụ nổ 1
Sóng xung kích sinh ra từ một vụ nổ bom cài đường ở Trung Đông.

Sóng xung kích, theo định nghĩa của các nhà khoa học là một mặt gián đoạn lan truyền trong các môi trường vật chất mà khi đi qua mặt truyền sóng các thông số khí động, nhiệt động như mật độ, áp suất, nhiệt độ, vận tốc... bị gián đoạn với các bước nhảy hữu hạn.

Sóng xung kích thường được sinh ra từ các vụ nổ thông thường nhưng chết chóc và có sức tàn phá khủng khiếp nhất vẫn là từ vũ khí hạt nhân.

Hòa Bình