Video: Thí điểm dùng miễn phí xe điện 2 bánh cho khách đi buýt nhanh BRT

20:12, 28/11/2022

Ngày 28/11, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm mô hình xe điện 2 bánh miễn phí kết nối với phương tiện vận tải hành khách công cộng tuyến BRT.

Linh Đoàn - Tạ Hải - Lê Tươi