Video: Thí sinh chia sẻ gì sau môn thi đầu tiên thi tốt nghiệp THPT 2021?

12:49, 07/07/2021

Đa số thí sinh chấp hành đúng các quy định, quy chế thi và làm bài khá tốt với đánh giá đề thi vừa sức.

Diễm Ly - Nguyễn Hoàn