Video: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ trước Quốc hội

14:51, 26/07/2021

Trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp.

Phùng Đô - Thanh Bình