Video: Toàn cảnh ngành Giao thông vận tải năm 2020 và 5 năm 2016-2020

08:00, 26/12/2020

Năm 2020 nhiều biến động khép lại đồng thời kết thúc giai đoạn 2016 - 2020 với nhiều kết quả đạt được của ngành Giao thông vận tải.

Nguy