Video: Trục vớt thành công tàu đẩy sà lan đâm sập cầu Ghềnh

30/03/2016 14:23

Chiếc tàu kéo sau khi được trục vớt dưới lòng sông Đồng Nai lên, phần đầu nát bét, thân tàu đầy thương tích.

Sau khi được trục vớt thành công, con tàu đẩy sà lan đâm sập cầu Ghềnh đã được cẩu lên sà lan và chuẩn bị được đưa vào bờ.

Dưới đây là hình ảnh và clip con tàu vừa được trục vớt dưới sông Đồng Nai được PV Báo Giao thông ghi nhận vào trưa 30/3.

video: trục vớt thành công tàu đẩy sà lan đâm sập cầu ghềnh
 
video: trục vớt thành công tàu đẩy sà lan đâm sập cầu ghềnh
 
video: trục vớt thành công tàu đẩy sà lan đâm sập cầu ghềnh
 
video: trục vớt thành công tàu đẩy sà lan đâm sập cầu ghềnh
 
video: trục vớt thành công tàu đẩy sà lan đâm sập cầu ghềnh
 
video: trục vớt thành công tàu đẩy sà lan đâm sập cầu ghềnh
 
video: trục vớt thành công tàu đẩy sà lan đâm sập cầu ghềnh
 
Vĩnh Phú