Video: Vật liệu làm cao tốc không thiếu, ngăn đầu cơ, thổi giá cách nào?

23:42, 25/03/2021

Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn về vật liệu làm cao tốc Bắc - Nam đã được đưa ra tại tọa đàm.

Diễm Ly - Nguyễn Hoàn - Hoàng Vụ