Video: Vua Jordan đích thân cầm súng tập trận bắn đạn thật

30/12/2017 15:35

Vua Abdullah II - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Jordan đích thân tham gia tập trận.

video: vua jordan đích thân cầm súng tập trận bắn đạn thật

Nhà vua Abdullah II

Vua Abdullah II - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Jordan đích thân tham gia tập trận bắn đạn thật cách đây vài ngày.

Thông tin và những hình ảnh về cuộc tập trận đặc biệt này đã được Trung tâm huấn luyện mang tên "King Abdullah II" mới vừa công bố.

Công Hoan