Video: Xem xe tăng mini chạy bằng ...hơi nước

11/07/2015 08:04

Chiếc xe tăng được thiết kế lại nguyên gốc từ mẫu đồ chơi tàu hỏa chạy bằng hơi nước.

Độc đáo xe tăng mini chạy bằng ...hơi nước 

Ngọc Ngà (St)