Video:Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

13/07/2016 20:42

Báo Giao thông và Cục Hàng hải cùng các cơ quan trong ngành hàng hải đã ký thỏa thuận hợp tác.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Báo Giao thông và Cục Hàng hải cùng các cơ quan trong ngành hàng hải đã ký thỏa thuận hợp tác về tuyên truyền chủ quyền biển đảo.

Chiều nay (13/7) tại trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Báo Giao thông.

Theo thỏa thuận, các bên ký kết sẽ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền chung nhằm từng bước nâng cao nhận thức của người dân và các cấp quản lý đối với vai trò của các cơ quan, đơn vị ngành Hàng hải trong việc tham gia khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từ đó tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng trong quá trình hoạt động chuyên môn hàng hải, cũng như xây dựng cơ chế, chính sách quản lý lĩnh vực hàng hải.

Để đạt hiệu quả cao nhất, Báo Giao thông sẽ cung cấp dịch vụ truyền thông chuyên nghiệp, thông tin, truyên truyền các hoạt động của ngành trong bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc. Báo Giao thông sẽ liên tục đăng tải các bài viết về hoạt động của các đơn vị trong ngành hàng hải tham gia bảo vệ chủ quyền biển, bảo đảm an toàn cho những con tàu, mở rộng phạm vi quản lý hàng hải trên đảo Trường Sa, nâng cấp hạ tầng hàng hải trên các đảo tiền tiêu, bảo đảm an ninh hàng hải trong khu vực biển Đông.

Hoàng Nam