“Việc gì có lợi cho Tổ quốc, tôi sẽ chỉ đạo thực hiện ngay”

24/08/2016 07:11

Ngày 23/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29...

“việc gì có lợi cho tổ quốc, tôi sẽ chỉ đạo thực hiện ngay”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

Ngày 23/9, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh những thành tựu của đất nước sau 30 năm đổi mới có sự đóng góp to lớn của ngành Ngoại giao, song Thủ tướng cũng cho rằng những thành tựu đó còn ở mức độ khiêm tốn so với mặt bằng chung và nhịp độ phát triển của thế giới.

Thủ tướng đề nghị Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần thường xuyên suy nghĩ, tìm hiểu cái gì có lợi cho đất nước thì phải báo ngay cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và kể cả gọi điện trực tiếp cho Thủ tướng. “Tôi rất lắng nghe các đồng chí, việc gì có lợi cho Tổ quốc, tôi sẽ chỉ đạo thực hiện ngay, khắc phục tình trạng nói không ai nghe, nghe xong không làm đến nơi đến chốn”, Thủ tướng nêu rõ.

Về nhiệm vụ xây dựng Chính phủ kiến tạo đối với ngành Ngoại giao trong giai đoạn mới, theo Thủ tướng, bài toán lớn đặt ra là làm sao để Việt Nam có thể lái con thuyền của mình giữa những dòng chảy chiến lược của các nước lớn. Cân bằng được lợi ích của các nước lớn, phát huy tối đa thế và lực của đất nước, dựa trên các giá trị cơ bản của hệ thống quốc tế như luật pháp quốc tế và các định chế quốc tế, làm sao để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm lợi ích quốc gia và nâng cao vị thế của Việt Nam. Đây là nhiệm vụ, thách thức chủ đạo đối với ngành Ngoại giao. 

T.Vy