Việc làm, đời sống người lao động ngành GTVT tăng cao

27/12/2015 08:20

Thu nhập người lao động toàn ngành cao hơn, tình hình lao động thiếu việc làm được cải thiện đáng kể.

 

Việc làm, đời sống người lao động ngành GTVT tăng cao 1
Thu nhập trung bình của NLĐ khối XDCB tăng 13,7% so với năm 2014

Báo cáo của Công đoàn GTVT VN cho biết, từ đầu năm đến nay hàng loạt công trình dự án được đầu tư, khởi công xây dựng lớn cùng với tái cơ cấu SXKD các doanh nghiệp trong ngành đạt hiệu quả, tình hình việc làm, đời sống của CNVCLĐ khá hơn rất nhiều so với năm trước.

Theo ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN, trong năm tỷ lệ người lao động thiếu việc làm đã giảm 0,8 % so với 2014, nhiều doanh nghiệp đã khắc phục được tình trạng nợ lương kéo dài, thu nhập bình quân của người lao động toàn ngành đạt 5,85 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,4 % so với 2014.

Các doanh nghiệp ngành Hàng không, Hàng hải, Dịch vụ có thu nhập cao hơn, bình quân đạt trên 7,0 triệu đồng/người/tháng, một số đơn vị có thu nhập đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng như: TCT Quản lý bay VN, TCT Cảng hàng không VN, TCT Bảo đảm ATHH miền Nam.

Khối hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp bình quân thu nhập đạt 5,7  triệu đồng/người/tháng, một số đơn vị có thu nhập cao hơn như Cục Hàng hải VN 7,0 triệu đồng/người/tháng, Viện Chiến lược và phát triển GTVT 8,8 triệu đồng/người/tháng, Ban Quản lý dự án ATGT 9,4 triệu đồng/người/tháng.

Khối Công nghiệp GTVT đã giải quyết được một số lao động phải nghỉ việc thường xuyên có việc làm, việc trả lương được kịp thời. Thu nhập của người lao động TCT Công nghiệp ô tô VN 5,5  triệuđồng/người/tháng, TCT Công nghiệp tàu thủy 5,8 triệu đồng/người/tháng.

Khối Vận tải, dịch vụ về cơ bản các đơn vị đã đảm bảo được việc làm, thu nhập ổn định. TCT Đường sắt Việt Nam 6,1 triệu đồng/người/tháng, TCT Vận tải thủy-CTCP 6,2 triệu đồng/người/tháng; TCT Hàng hải VN đạt 7,0 triệu đồng/người/tháng.

Khối Xây dựng cơ bản, các doanh nghiệp đã giải quyết đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân đạt 5,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 13,7% so với 2014. Một số đơn vị có thu nhập cao như TCT XDCT giao thông 4-CTCP 7,8 triệu đồng/người/tháng; TCT Xây dựng Thăng Long-CTCP 6,8 triệu  đồng/người/tháng; TCT XDCT giao thông 1-CTCP  đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng.

Công tác chính sách, xã hội, từ thiện được đặc biệt quan tâm. Riêng dịp Tết Ất Mùi năm 2015, toàn ngành tổ chức thăm hỏi và trao tặng 13.165 xuất quà đến CNVCLĐ, Cựu TNXP, gia đình chính sách với số tiền 14,98 tỷ đồng; nhân dịp “Tháng công nhân” đã hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà 174 CNVCLĐ và gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2015, tổng số 49,883 tỷ đồng đã được đóng góp cho Quỹ XHTT Công đoàn GTVT VN. Tiền Quỹ được sử dụng hỗ trợ xây dựng 38 nhà “Mái ấm công đoàn” cho công nhân viên chức lao động, thăm và hỗ trợ 1.315 cán bộ, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ngoài ra, Quỹ còn hỗ trợ xây dựng 157 nhà “Tình nghĩa”, tặng 957 sổ tiết kiệm cho các Cựu TNXP, thăm và tặng quà 1.354 cựu TNXP và các hoạt động xã hội khác.

Phương Anh