Đá cân bằng, Mỹ: Tảng đá sa thạch nặng 700 tấn ở bang Colorado đã giữ thăng bằng như thế này trong suốt 3 triệu năm. Các chuyên gia giải thích rằng, nó được hình thành qua quá trình xói mòn do tác động của gió và mưa trong hàng triệu năm.
Đá cân bằng, Mỹ: Tảng đá sa thạch nặng 700 tấn ở bang Colorado đã giữ thăng bằng như thế này trong suốt 3 triệu năm. Các chuyên gia giải thích rằng, nó được hình thành qua quá trình xói mòn do tác động của gió và mưa trong hàng triệu năm.
Huy Phong (Theo RD)