Việt Nam có thêm Di sản văn hoá phi vật thể cấp thế giới

07/12/2017 17:01

UNESCO đã ghi nhận Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể nhân loại.

việt nam có thêm di sản văn hoá phi vật thể cấp thế giới

Việt Nam có thêm Di sản văn hoá phi vật thể cấp thế giới

Chiều 7/12/2017, Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 12 của UNESCO đã diễn ra tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Vào lúc 15h10 (giờ Việt Nam), di sản Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam đã chính thức được ghi danh vào Danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Công cuộc đưa Bài Chòi thành Di sản văn hoá thế giới đã được chuẩn bị kì công từ lâu. Sau hội thảo khoa học quy mô về nghiên cứu bảo tồn nghệ thuật Bài Chòi tháng 9/2014, hồ sơ đăng ký đã được xây dựng và trình lên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tháng 3/2015, hồ sơ chính thức được gửi tới Hội đồng UNESCO. Việc xét duyệt đã diễn ra suốt 2 năm để đi tới thành quả như ngày hôm nay. 

Theo Uỷ ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể, hồ sơ đề cử Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam đáp ứng đủ những tiêu chí để trở thành Di sản văn hoá phi vật thể nhân loại. Ví dụ như việc hồ sơ đã chỉ ra được vai trò quan trọng của người lưu trữ di sản, không chỉ trong các gia đình truyền thống mà ở những môi trường công cộng khác như câu lạc bộ, trường học. Hồ sơ cũng đã mô tả chi tiết những nỗ lực trong quá khứ và hiện tại để bảo vệ di sản và đảm bảo sự tồn tại của các cộng đồng, các nhóm người và các câu lạc bộ với sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam

Có thể nói, Việc Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ được ghi nhận trong Danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại đã khẳng định bản sắc văn hoá phong phú của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện cho việc bảo tồn, duy trì và phát triển loại hình nghệ thuật đặc sắc này.

Minh Nguyễn