Việt Nam có Tổng Thư ký Quốc hội từ 1/1/2015

20/11/2014 14:21

Với 86,92% ĐBQH tán thành, sáng nay (20/11), QH đã thông qua Luật Tổ chức QH (sửa đổi), trong đó có thêm chức danh Tổng Thư ký QH, quy định tỷ lệ ĐB chuyên trách tối thiểu là 35%...

việt nam có tổng thư ký quốc hội từ 1/1/2015
Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với báo chí bên hành lang QH tại kỳ họp thứ 8

Theo đó, chức danh Tổng thư ký - đồng thời là Chủ nhiệm Văn phòng QH, do QH bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm để tham mưu, phục vụ hoạt động của QH, Ủy ban TVQH, ĐBQH. Tổng thư ký QH đồng thời là người phát ngôn của QH, Ủy ban TVQH; tổ chức công tác cung cấp thông tin, báo chí, xuất bản, thư viện, bảo tàng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của QH, các cơ quan của QH và ĐBQH...

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức QH (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho rằng, trong điều kiện tổ chức và hoạt động của QH hiện nay, việc quy định về Tổng thư ký QH và Văn phòng QH như dự thảo Luật là phù hợp.

Trong khi đó, đối với quy định về ĐBQH chuyên trách, trước ý kiến cho rằng dự thảo Luật cần bổ sung quy định về tiêu chuẩn đối với ĐBQH hội hoạt động chuyên trách, như tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận, thâm niên, kinh nghiệm công tác..., Uỷ ban TVQH nhận thấy, ĐBQH chuyên trách hay kiêm nhiệm đều ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của QH. ĐBQH chuyên trách hay kiêm nhiệm không khác gì nhau, mà đều có chung tiêu chuẩn theo quy định của luật.

Trước đề xuất của ĐBQH cần tăng tỷ lệ ĐBQH chuyên trách ít nhất từ 35% lên 40 hoặc 45%, Uỷ ban TVQH cho rằng, dự thảo Luật quy định số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách ít nhất là 35% tổng số ĐBQH là phù hợp với điều kiện thực tế của QH hiện nay. "Đây là tỷ lệ, yêu cầu tối thiểu đối với số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách và khi có đủ điều kiện thì có thể đạt tới 40%, 45% cũng phù hợp với quy định (tối thiểu là 35%)", Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết.

Luật Tổ chức QH (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ 1/1/2015.

Tiến Minh