Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25

07/06/2018 06:38

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý giao Bộ GTVT đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25.

việt nam đăng cai hội nghị bộ trưởng gtvt asean lần thứ 25

 Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 23 (Ảnh minh họa)

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý giao Bộ GTVT chủ trì, đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25 (ATM 25); Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN với các nước đối tác và các sự kiện liên quan trong năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị chu đáo việc tổ chức các hội nghị.

Được biết, trong lĩnh vực GTVT, các nước ASEAN đã và đang nỗ lực để hướng tới việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, dự án, thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực GTVT ASEAN, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, tạo thuận lợi cho GTVT, phát triển vận tải đa phương thức, dịch vụ logistics hiệu quả cũng như chú trọng an ninh, an toàn GTVT.

Cho đến nay, Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động hợp tác GTVT ASEAN trên 5 lĩnh vực GTVT, đã tham gia tích cực các hội nghị về GTVT của ASEAN và có vai trò, uy tín cao trong hợp tác GTVT ASEAN. Đặc biệt, Việt Nam đã chủ động đề xuất và tích cực thực hiện các dự án hợp tác khu vực, trong đó nổi bật là việc thực hiện hợp tác hàng không, vận tải biển và phát triển mạng đường bộ ASEAN. Việc tham gia ASEAN đã giúp Việt Nam có cơ hội cho ngành GTVT học tập, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận khoa học công nghệ mới áp dụng vào phát triển GTVT.

LC