Việt Nam đội sổ năng suất lao động

09/05/2018 08:52

Đây là khẳng định trong Báo cáo Năng suất lao động Việt Nam vừa được Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách...

việt nam đội sổ năng suất lao động

Năng suất lao động của Việt Nam rất thấp, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp - Ảnh: Ngọc Ánh

Theo báo cáo thường niên, kinh tế Việt Nam năm 2018 với chủ đề "Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất", năng suất lao động Việt Nam đã có mức tăng trưởng, tuy nhiên mức độ hạn chế và không cải thiện nhiều. Cụ thể, năng suất lao động bình quân của Việt Nam tăng từ 38,64 triệu đồng/lao động năm 2006 lên mức 60,73 triệu đồng/lao động năm 2017 cùng với sự biến thiên đáng kể của tốc độ tăng trưởng qua các năm. Tính trung bình trong giai đoạn 2008 - 2016, các ngành kinh tế có năng suất lao động ở mức cao là các ngành khai khoáng, sản xuất và phân phối điện, khí; hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm, hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ, hoạt động kinh doanh bất động sản, cung cấp nước.

Cũng theo báo cáo, năng suất lao động của Việt Nam ở các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, vận tải, kho bãi và truyền thông hiện thấp nhất, xếp sau cả Campuchia. Còn ở các ngành nông nghiệp, điện nước và khí đốt, bán buôn, bán lẻ và sửa chữa hiện xếp gần cuối trong ASEAN, chỉ cao hơn Campuchia. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, để cải thiện năng suất lao động, Việt Nam cần tiếp tục tạo điều kiện tích cực nhằm thúc đẩy tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp, có chính sách đào tạo và nâng cao tri thức, kỹ năng cho người lao động; đổi mới, sáng tạo về cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, áp dụng công nghệ, đầu tư thêm vào việc nghiên cứu cải tiến công nghệ và mua các công nghệ từ nước ngoài trong trường hợp cần thiết.

C. Bảo