Ngư dân đánh bắt tôm trên biển ở Việt Nam. Đánh bắt hải sản là ngành công nghiệp quan trọng ở Việt Nam và tôm chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng sản lượng xuất khẩu.
Ngư dân đánh bắt tôm trên biển ở Việt Nam. Đánh bắt hải sản là ngành công nghiệp quan trọng ở Việt Nam và tôm chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng sản lượng xuất khẩu.
Huy Phong (Theo Daily Mail)