Việt Nam – Hoa Kỳ tăng cường hợp tác hàng không

18/05/2017 18:21

Bộ GTVT Việt Nam và Bộ Thương mại Hoa Kỳ thống nhất tăng cường hợp tác lĩnh vực hàng không.

Thanh Thúy