Việt Nam học là môn bắt buộc tại trường có vốn đầu tư nước ngoài

30/10/2014 15:23

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

Việt Nam học là môn bắt buộc tại trường có vốn đầu tư nước ngoài 1

Theo đó, học sinh Việt Nam tại trường có vốn đầu tư nước ngoài phải học chương trình Việt Nam học.Thông tư quy định cụ thể chương trình giáo dục bắt buộc đối với học sinh là công dân Việt Nam tại cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với giáo dục tiểu học, học sinh là công dân Việt Nam học tập tại trường tiểu học hoặc cấp tiểu học của trường phổ thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài phải học chương trình tiếng Việt và chương trình Việt Nam học. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/12/2014.

Thanh Liêm