1.Ethiopia

Việc xin visa điện tử ra mắt vào cuối năm 2017 đã thúc đẩy du lịch tăng 48,6%. Nếu đến quốc gia này, đừng bỏ qua Addis Ababa -  nhà ga không tiếp xúc đầu tiên trên thế giới tại sân bay quốc tế Bole, được thiết kế hướng tới an toàn sinh học và khám phá di sản Hồi giáo.
1.Ethiopia Việc xin visa điện tử ra mắt vào cuối năm 2017 đã thúc đẩy du lịch tăng 48,6%. Nếu đến quốc gia này, đừng bỏ qua Addis Ababa -  nhà ga không tiếp xúc đầu tiên trên thế giới tại sân bay quốc tế Bole, được thiết kế hướng tới an toàn sinh học và khám phá di sản Hồi giáo.
Phan Hằng (Theo Cntraveler)