Việt Nam phải mạnh lên về mọi mặt

16/09/2014 21:00

Cả về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; có môi trường chính trị - xã hội ổn định; bảo đảm dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội.

Việt Nam phải mạnh lên cả về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; có môi trường chính trị - xã hội ổn định; bảo đảm dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói khi tới dự Lễ khai giảng năm học 2014-2015 của Học viện Quốc phòng ngày 16/9.

Việt Nam phải mạnh lên về mọi mặt 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015 của Học viện Quốc phòng - ảnh chinhphu.vn

Phát biểu trước cán bộ, sỹ quan, học viên, chiến sỹ Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, thời gian qua, bên cạnh những thuận lợi, đất nước và nền kinh tế Việt Nam đứng trước những khó khăn thách thức rất lớn. Đó là những tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế thế giới tác động đối với nền kinh tế Việt Nam; những thiệt hại to lớn về người và của do thiên tai, bão lụt, dịch bệnh; là sự chống phá của các thế lực thù địch, hành động xâm phạm chủ quyền trên Biển Đông...

Bên cạnh những khó khăn, hạn chế nội tại, bối cảnh quốc tế phức tạp thời gian qua là những thách thức mới đối với đất nước. Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, đan xen những thuận lợi của xu thế chủ đạo là hòa bình, hợp tác, hội nhập, đồng thời cũng chứa đựng nhiều thách thức do quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu còn chậm, chưa vững chắc; xảy ra nhiều xung đột, tranh chấp đe dọa đến hòa bình, ổn định và phát triển.

Nhấn mạnh dựng nước và giữ nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc luôn là quy luật có ý nghĩa sống còn của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng trong tình hình mới, chúng ta phải thực hiện tốt mục tiêu cao nhất là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền đất nước; xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh; xác định nội lực là quyết định trong việc tăng cường sức mạnh quốc gia; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; làm tốt công tác dự báo chiến lược; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chủ động đối phó với các nguy cơ, thách thức về bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

“Là một đất nước phải chịu dựng quá nhiều đau thương, mất mát từ các cuộc chiến tranh xâm lược; hơn ai hết Việt Nam luôn khát khao hòa bình - một nền hòa bình phải trên cơ sở độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ - để xây dựng đất nước, cải thiện đời sống và chăm lo hạnh phúc cho nhân dân. Song hòa bình không thể chỉ khát khao, mong muốn mà có. Việt Nam phải mạnh lên về mọi mặt, cả về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại - với khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, keo sơn; có môi trường chính trị - xã hội ổn định; bảo đảm dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Khẳng định Học viện Quốc phòng là một trong những học viện lớn, hàng đầu của đất nước, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân sự cao cấp, nghiên cứu những vấn đề có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, quân sự, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Học viện tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương mà đặc biệt là Nghị quyết của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của học viện, đồng thời chủ động cung cấp các luận cứ khoa học cho chiến lược Quốc phòng, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các chủ chương, biện pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

 

Bình Minh