Việt Nam sẽ thắng, nếu kiện Trung Quốc

12/05/2014 07:09

TS Luật Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ đã nhận định như vậy trong cuộc trò chuyện với PV Báo Giao thông trước hành động của Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981...