Việt Nam tham gia Chương trình toàn cầu kiểm soát container

16/09/2014 12:13

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý Việt Nam tham gia Chương trình toàn cầu "Chương trình Kiểm soát container" do Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tài trợ không hoàn lại.  

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Việt Nam tham gia Chương trình toàn cầu "Chương trình Kiểm soát container" do Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tài trợ không hoàn lại.

Việt Nam tham gia Chương trình toàn cầu kiểm soát container 1
Ảnh minh họa

Chương trình kiểm soát container (CCP), một chương trình sáng kiến ​​chung của Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) và Tổ chức Hải quan thế giới (WCO). Chương trình này có quy mô toàn cầu, triển khai từ năm 2004 nhằm hỗ trợ các Chính phủ thiết lập cơ chế bền vững tại các cảng biển quan trọng nhằm hạn chế container bị lợi dụng cho các hoạt động buôn bán trái phép ma túy, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Từ năm 2014, Việt Nam và 4 nước Asean là Thái Lan, Malaysia, Indonexia và Philippines sẽ triển khai. Riêng Việt Nam sẽ triển khai trong 3 năm, từ 2014-2016. Tổng kinh phí cho 5 nước Asean là hơn 2,7 triệu USD.

Bình Minh