Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ phát triển thích ứng với BĐKH

20/06/2018 14:10

Hội nghị ASEM đã bế mạc sau 2 ngày làm việc tại Cần Thơ, nhiều vấn đề đã được đưa ra thảo luận...

Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ phát triển thích ứng với BĐKH 1

Phiên bế mạc hội nghị ASEM. Ảnh: Lê An

Trưa ngày 20/6, “Hội nghị ASEM về cùng hành động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững - định hướng tương lai” đã có phiên bế mạc sau hai ngày làm việc.

Qua các buổi làm việc, nhiều chủ đề quan trọng như sự phát triển, xây dựng năng lực thích ứng BĐKH, tăng cường vai trò và sự tham gia của các bên liên quan và tăng cường hợp tác giữa hai châu lục Á - Âu trong ứng phó BĐKH vì phát triển bền vững được hội nghị tập trung thảo luận.

Nhiều đại biểu cho rằng Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và Thỏa thuận Pa-ri về BĐKH là những khuôn khổ toàn cầu góp phần xử lý những vấn đề cốt lõi của phát triển, tạo động lực mới cho tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang kinh tế xanh, phát thải thấp, nâng cao khả năng tự cường của người dân, cộng đồng và quốc gia.

Nhiều kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ tại Hội nghị. Nhiều thành viên ASEM đánh giá cao nỗ lực và nhất trí tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm phát triển bền vững thích ứng với BĐKH.

Hội nghị cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường vai trò và sự tham gia của các bên liên quan, trong đó các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, địa phương, các quỹ tài chính, các tổ chức chính trị - xã hội, phụ nữ, thanh niên…., nhằm ứng phó hiệu quả hơn với BĐKH.

Các đại biểu nhất trí vấn đề ứng phó BĐKH cần được nghiên cứu, đánh giá trong tổng thể chiến lược phát triển bền vững cũng như các nỗ lực xóa nghèo, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, xây dựng các cộng đồng tự cường…, tạo động lực mới cho phát triển bền vững, bao trùm và công bằng cho mọi người dân.

Các thành viên ASEM cũng nhất trí tiếp tục hỗ trợ các thành viên đang phát triển phải đối mặt với những thách thức gay gắt về BĐKH, đặc biệt về hỗ trợ tài chính, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ xanh, sạch, tăng cường hợp tác ASEM về giảm chất thải nhựa ra đại dương và ủng hộ các nỗ lực toàn cầu trong lĩnh vực này. Hội nghị cũng nhất trí ủng hộ các cơ chế hợp tác tiểu vùng và khu vực, trong đó có hợp tác Mê Công - Đa-nuýp.

Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ phát triển thích ứng với BĐKH 2

Bà Nguyễn Minh Hằng, Trưởng SOM ASEM tại Việt Nam phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Lê An

Trao đổi bên lề hội nghị, bà Nguyễn Minh Hằng, Trưởng SOM ASEM tại Việt Nam đánh giá hội nghị đã đạt được những mục tiêu đã đề ra trước đó.

Cụ thể, thứ nhất hội nghị nhất trí tăng cường về vai trò và những đóng góp của ASEM đới với những nỗ lực toàn cầu trong vấn đề BĐKH. Và đây cũng là lần đầu tiên ASEM tiếp cận các vấn đề về BĐKH một cách tổng thể.

Thứ hai, hội nghị cũng đã định ra được hướng hợp tác mới của ASEM về BĐKH, qua đó các thành viên cùng hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm thông tin, hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ,…

Thứ ba, thống nhất nhiều giải pháp tăng cường phối hợp hành động trong ASEM. Nổi bật là thúc đẩy đóng góp của ASEM cho nỗ lực toàn cầu triển khai Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Thỏa thuận Pa-ri về biến đổi khí hậu.

Bà Hằng còn thông tin, hoạt động bên lề hội nghị là chuyến tham quan Cồn Sơn, (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) dành cho các đại biểu, thành viên trong ASEM diễn ra vào chiều nay. Qua đó, nhằm giới thiệu với bạn bè quốc tế những khó khăn, thử thách của Cần Thơ trong bối cảnh BĐKH.

Lê An