Tin mới về việc "không bổ nhiệm 1 trường hợp quá tuổi quy định ở Cà Mau"

08/03/2021 10:50

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thới Bình (Cà Mau), bà Vân là chuyên viên thuộc phòng này.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

(Ảnh minh họa)

UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) vừa có báo cáo về việc không bổ nhiệm một trường hợp làm Phó Phòng GD&ĐT huyện do quá tuổi quy định mà Báo Giao thông phản ánh trước đó ( bài “Cà Mau: Không bổ nhiệm 1 trường hợp quá tuổi quy định”).

Theo UBND huyện Thới Bình, ngày 9/1/2019, UBND huyện có Tờ trình số 04 về việc xin ý kiến bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với bà Nguyễn Thu Vân, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện (dự kiến bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện).

Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp khó khăn do quy định về độ tuổi. Cụ thể, trường hợp bà Vân là 48 tuổi, quá tuổi quy định so với Quyết định số 34 ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Cà Mau.

Theo nội dung Quyết định 34 của UBND tỉnh Cà Mau: "Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ. Riêng, đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc UBND cấp huyện, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ...".

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Cà Mau có ý kiến không thống nhất bổ nhiệm đối với công chức Nguyễn Thu Vân (do quá tuổi quy định) tại Công văn số 844 ngày 1/2/2019, nên UBND huyện không thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với bà Vân. Thời điểm này, bà Vân đang là chuyên viên của Phòng GD&ĐT huyện Thới Bình.

Đến ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Công văn số 9742 về việc tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương cấp huyện.

Trong đó quy định rõ: Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung quy định về tuổi bổ nhiệm lần đầu tại Quyết định số 34 ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Cà Mau, UBND các huyện, TP Cà Mau thực hiện tuổi bổ nhiệm lần đầu theo khoản 3, Điều 14, Quy định số 105 ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Cụ thể, “Cán bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định”.

Sau khi có Công văn 9742 của UBND tỉnh, UBND huyện Thới Bình đã thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện đối với bà Nguyễn Thu Vân theo quy định tại Điều 13, Quyết định số 37 ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Cà Mau về ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đến ngày 10/3/2020, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình ban hành Quyết định số 1074 về việc bổ nhiệm bà Vân giữ chức vụ Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện.

Lê Nguyễn