Vietcombank đặt mục tiêu nợ xấu dưới 1%

15/01/2018 07:15

Vietcombank cho biết, năm 2018 đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.

vietcombank đặt mục tiêu nợ xấu dưới 1%

Vietcombank đặt mục tiêu nợ xấu dưới 1% - Ảnh minh họa

Trong năm 2017, chỉ tiêu này là 1,11%, giảm 0,35% so với 2016. Bên cạnh đó, năm 2017, Vietcombank cũng đạt lợi nhuận trước thuế kỷ lục 11.018 tỷ đồng (tăng 32,9% so với năm 2016, đạt 116% kế hoạch); trích hơn 6.187 tỷ đồng dự phòng rủi ro (đến nay đạt gần 8.200 tỷ đồng, tương đương 132% tổng nợ xấu); thu hồi 2.180 tỷ đồng nợ ngoại bảng…

Về tái cơ cấu, năm 2017, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên xử lý được toàn bộ nợ xấu tại Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và là ngân hàng đầu tiên được NHNN phê duyệt Đề án cơ cấu lại gắn với phương án xử lý nợ xấu đến năm 2020. Năm 2018, Vietcombank dự kiến tổng tài sản năm 2018 tăng 14%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 17%, tín dụng tăng 16%, lợi nhuận trước thuế đạt 12 nghìn tỷ đồng... 

P.V