Vietcombank ra mắt dàn nhân sự cấp cao

29/04/2018 11:14

Cuối tuần qua, Vietcombank đã chốt nhân sự cấp cao trong Hội đồng quản trj, ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018-2023.

vietcombank ra mắt dàn nhân sự cấp cao

Các nhân sự cấp cao trong HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt

Cuối tuần qua, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 11 năm 2018.

Đại hội đã bầu 8 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm: Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty FPT; ông Phạm Quang Dũng - Tổng Giám đốc Vietcombank; ông Nguyễn Mỹ Hào - Thành viên HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2013 -2018; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2013 -2018; ông Hồng Quang - Trưởng ban Tổ chức cán bộ Vietcombank; ông Eiji Sasaki, - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018; ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018; ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018 với số phiếu nhất trí cao.

Kết thúc năm 2017, đạt tổng tài sản của Vietcombank tăng 31,4%; dư nợ tín dụng tăng 17,2%; huy động vốn tăng 21,0% tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu 1,1%, lợi nhuận trước thuế 11.341 tỷ đồng, dẫn đầu toàn hệ thống. Bên cạnh đó, cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn có sự chuyển biến rõ nét về chất; theo sát với định hướng phát triển của Vietcombank từ bán buôn sang bán lẻ và định hướng thu hút nguồn vốn huy động chi phí thấp.

Đại hội đã bầu 4 thành viên vào Ban Kiểm soát gồm: bà Trương Lệ Hiền - Trưởng Ban kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2013 -2018; bà Đỗ Thị Mai Hương - Thành viên Ban kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2013 -2018; bà La Thị Hồng Minh - Thành viên Ban kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2013 -2018 và bà Vũ Thị Bích Vân -Thành viên Ban kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2013 -2018 với số phiếu nhất trí cao trên 97% tổng số phiếu bầu.

Ngay sau ĐHĐCĐ, HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2018-2023 đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. Ông Nghiêm Xuân Thành đã trúng cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu tuyệt đối. Ban Kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2018-2023 cũng đã họp phiên đầu tiên và đã bầu bà Trương Lệ Hiền giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết, năm nay Vietcombank sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực tài chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng vốn, đảm bảo nguồn vốn cho phát triển kinh doanh và tuân thủ tỷ lệ an toàn, hướng tới tuân thủ Basel II; tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn; gia tăng hiệu quả kinh doanh, cơ cấu danh mục tài sản nợ - có, nâng cao chất lượng tài sản và xử lý nợ xấu,…

Theo đó, năm 2018, Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 14%, tăng trưởng dư nợ tín dụng 15%, tăng trưởng huy động vốn 15%, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 13.300 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức 8%,…

Năm 2018, Vietcombank cũng đặt mục tiêu thành lập 6 chi nhánh mới, gồm 5 chi nhánh trong nước và 1 chi nhánh ở Lào trên cơ sở phê duyệt của NHNN cùng với việc triển khai thành lập Văn phòng đại diện Vietcombank tại NewYork, chi nhánh ngân hàng con tại Úc…

C.Sơn